Wewnętrzne

theRonda S360 KNX FLAT

 • Okrągłe pole detekcji o zakresie 360° do Ø 9 m (64 m²)
 • Automatyczne sterowanie oświetlenia i urządzeń HVAC
 • Pomiar światła mieszanego nadającego się do oświetlenia LED, lamp fluorescencyjnych (FL/PL/ESL) i halogenów
 • 2 kanały świetlne C1, C2
 • Próg jasności w pomieszczeniu ustawiany w luksach bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Nastawienie progu jasności poprzez zadanie konkretnej wartości luksów lub za pomocą funkcji „uczenia”
 • Możliwość kalibracji pomiaru natężenia oświetlenia
 • Regulacja czułości wykrywania ruchu
 • Ustawianie współczynnika korekcji pomieszczenia dla porównania pomiaru jasności
 • Tworzenie scen
 • Tryb „test” do kontroli obszaru detekcji czujnika
 • Równoległe łączenie kilkunastu czujników w funkcji Master/Slave lub Master/Master
 • Dostępne wersje kolorystyczne: biały, szary (2089561)

theRonda S360 KNX

 • Okrągłe pole detekcji o zakresie 360° do Ø 9 m (64 m²)
 • Automatyczne sterowanie oświetlenia i urządzeń HVAC
 • Pomiar światła mieszanego nadającego się do oświetlenia LED, lamp fluorescencyjnych (FL/PL/ESL) i halogenów
 • 2 kanały świetlne C1, C2
 • Próg jasności w pomieszczeniu ustawiany w luksach bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Nastawienie progu jasności poprzez zadanie konkretnej wartości luksów lub za pomocą funkcji „uczenia”
 • Możliwość kalibracji pomiaru natężenia oświetlenia
 • Regulacja czułości wykrywania ruchu
 • Ustawianie współczynnika korekcji pomieszczenia dla porównania pomiaru jasności
 • Tworzenie scen
 • Tryb „test” do kontroli obszaru detekcji czujnika
 • Równoległe łączenie kilkunastu czujników w funkcji Master/Slave lub Master/Master
 • Dostępne wersje kolorystyczne: biały, szary (2089551)

theRonda P360 KNX

 • 2 kanały oświetlenia i 2 kanały obecności
 • 2 kanały oświetleniowe C1, C2 z 1 pomiarem światła
 • Oba kanały obecności są parametryzowane indywidualnie
 • Możliwość dostosowania 1 kanału do pomiaru światła
 • Pomiar światła mieszanego nadającego się do oświetlenia LED, lamp fluorescencyjnych (FL/PL/ESL) i halogenów
 • Funkcja stand-by dostępna w funkcji ciągłej regulacji natężenia i trybie przełączania oświetlenia
 • Przyciemnianie światła przy wykorzystaniu funkcji stand-by
 • Próg jasności ustawiany w luksach bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Nastawienie progu jasności poprzez zadanie konkretnej wartości luksów lub za pomocą funkcji „uczenia” (aktualnie panujące natężenie oświetlenia jest zapisywane jako ustawiona wartość na urządzeniu)
 • Możliwość kalibracji pomiaru natężenia oświetlenia
 • Opóźnienie w wyłączeniu oświetlenia, ustawiane bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Opóźnienie w załączeniu i wyłączeniu kanału „obecność” ustawiane indywidualnie
 • Regulacja czułości wykrywania ruchu
 • Samodostosowujący się czas wyłączenia oświetlenia
 • Redukcja czasu wyłączenia w przypadku krótkiego pobytu w pomieszczeniu
 • Tworzenie scen
 • Maksymalnie łatwe ustawienia charakterystyk oszczędzenia energii z nową funkcją „eco plus”
 • Tryb „test” do kontroli obszaru detekcji czujnika
 • Równoległe łączenie kilkunastu czujników w funkcji Master/Slave lub Master/Master
 • Natynkowy montaż w specjalnej puszcze (opcja)
 • Dostępne wersje kolorystyczne: biały, szary (2089001)

thePassa KNX

 • Czujnik obecności na podczerwień (PIR) do montażu na suficie
 • Do sterowania oświetleniem, wentylacją itd., (zalecany szczególnie w korytarzach i ciągach komunikacyjnych)
 • Pomiar światła mieszanego – niezależny dla każdej strefy
 • Dwie niezależne strefy detekcji – każda 15 x 5 m (łącznie 30 x 5 m)
 • Dwa niezależne kanały oświetlenia i 2 kanały obecności
 • “Aura effect” – funkcja płynnej regulacji natężenia oświetlenia w strefie ruchu i sąsiednich strefach
 • “Chaser light” – funkcja rozpoznawania kierunku poruszania się
 • Wybór w pełni lub pół automatycznego trybu pracy
 • Wybór parametrów dla każdego kanału: funkcja załączania lub “constant light”
 • Współczynnik korekcji pomieszczenia dla kalibracji pomiaru jasności
 • Możliwość zmiany ustawienia czułości detekcji
 • Możliwość ustawienia parametrów czujnika z pilota
 • Wyjście „nadzorowanie” pracuje z ograniczoną czułością i sygnalizuje dokładnie obecność osób
 • Wyjście „natężenia oświetlenia” podaje informacje o natężeniu oświetlenia dla celów wizualizacji
 • Tryb pracy master lub slave wybierany podczas parametryzacji
 • Tryb pracy ‘Test” sprawdza obszar detekcji i konfigurację
 • Dostępne wersje kolorystyczne: biały, szary (2019301)

PlanoSpot 360 KNX

 • Płaski wygląd z wymienialnymi ramkami w różnych kolorach
 • Kwadratowe pole detekcji o zakresie 360° do prostego i bezpiecznego planowania obszaru zadziałania czujnika
 • Możliwość ręcznego przesunięcia pola detekcji (ruchome zwierciadło)
 • Automatyczne sterowanie oświetlenia i urządzeń HVAC
 • Pomiar światła mieszanego nadającego się do oświetlenia LED, lamp fluorescencyjnych (FL/PL/ESL) i halogenów
 • 2 kanały oświetlenia z dwoma pomiarami natężenia oświetlenia
 • Próg jasności w pomieszczeniu ustawiany w luksach bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Nastawienie progu jasności poprzez zadanie konkretnej wartości luksów lub za pomocą funkcji „uczenia”
 • Możliwość kalibracji pomiaru natężenia oświetlenia
 • Regulacja czułości wykrywania ruchu
 • Monitoring pomieszczenia z wybranymi obszarami detekcji
 • 2 kanały obecności parametryzowane indywidualnie
 • Tworzenie scen
 • Tryb „test” do kontroli obszaru detekcji czujnika
 • Równoległe łączenie kilkunastu czujników w funkcji Master/Slave lub Master/Master

PlanoSpot 360 S KNX

 • Płaski wygląd z wymienialnymi ramkami w różnych kolorach
 • Kwadratowe pole detekcji o zakresie 360° do prostego i bezpiecznego planowania obszaru zadziałania czujnika
 • Automatyczne sterowanie oświetlenia i urządzeń HVAC
 • Pomiar światła mieszanego nadającego się do oświetlenia LED, lamp fluorescencyjnych (FL/PL/ESL) i halogenów
 • 2 kanały oświetlenia z dwoma pomiarami natężenia oświetlenia
 • Próg jasności w pomieszczeniu ustawiany w luksach bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Nastawienie progu jasności poprzez zadanie konkretnej wartości luksów lub za pomocą funkcji „uczenia”
 • Możliwość kalibracji pomiaru natężenia oświetlenia
 • Regulacja czułości wykrywania ruchu
 • Monitoring pomieszczenia z wybranymi obszarami detekcji
 • 2 kanały obecności parametryzowane indywidualnie
 • Tworzenie scen
 • Tryb „test” do kontroli obszaru detekcji czujnika
 • Równoległe łączenie kilkunastu czujników w funkcji Master/Slave lub Master/Master

 

thePrema P360 KNX

 • Czujnik obecności KNX na podczerwień do montażu w suficie
 • Kwadratowe pole detekcji o zakresie 360° do prostego i bezpiecznego planowania obszaru zadziałania czujnika
 • Pomiar światła mieszanego nadającego się do oświetlenia LED, lamp fluorescencyjnych (FL/PL/ESL) i halogenów
 • Funkcja stand-by dostępna w funkcji ciągłej regulacji natężenia i trybie przełączania oświetlenia
 • Próg jasności w pomieszczeniu ustawiany w luksach bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Nastawienie progu jasności poprzez zadanie konkretnej wartości luksów lub za pomocą funkcji „uczenia” (aktualnie panujące natężenie oświetlenia jest zapisywane jako ustawiona wartość na urządzeniu)
 • Możliwość kalibracji pomiaru natężenia oświetlenia
 • Opóźnienie w wyłączeniu oświetlenia, może być ustawianie bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Opóźnienie w załączeniu i wyłączeniu kanału „obecność” jest ustawiane indywidualnie
 • Regulacja czułości wykrywania ruchu
 • Samodostosowujący się czas wyłączenia oświetlenia
 • Redukcja czasu wyłączenia w przypadku krótkiego pobytu w pomieszczeniu
 • Tworzenie scen
 • Tryb „test” do kontroli obszaru detekcji czujnika
 • Równoległe łączenie kilkunastu czujników w funkcji Master/Slave lub Master/Master
 • 3 kanały natężenia oświetlenia i 2 kanały obecności
 • 2 kanały oświetleniowe C1, C2 z ciągłym pomiarem światła naturalnego i 1 dodatkowy kanał C3 bez pomiary natężenia oświetlenia
 • 2 kanały obecności C4,C5 mogą być parametryzowane indywidualnie
 • Możliwość dostosowania 3 kanału do pomiaru światła
 • Dostępne wersje kolorystyczne: biały, szary (2079001)

thePrema S360 KNX

 • Czujnik obecności KNX na podczerwień do montażu w suficie
 • Kwadratowe pole detekcji o zakresie 360° do prostego i bezpiecznego planowania obszaru zadziałania czujnika
 • Pomiar światła mieszanego nadającego się do oświetlenia LED, lamp fluorescencyjnych (FL/PL/ESL) i halogenów
 • Funkcja stand-by dostępna w funkcji ciągłej regulacji natężenia i trybie przełączania oświetlenia
 • Próg jasności w pomieszczeniu ustawiany w luksach bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Nastawienie progu jasności poprzez zadanie konkretnej wartości luksów lub za pomocą funkcji „uczenia” (aktualnie panujące natężenie oświetlenia jest zapisywane jako ustawiona wartość na urządzeniu)
 • Możliwość kalibracji pomiaru natężenia oświetlenia
 • Opóźnienie w wyłączeniu oświetlenia, może być ustawianie bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie
 • Opóźnienie w załączeniu i wyłączeniu kanału „obecność” jest ustawiane indywidualnie
 • Regulacja czułości wykrywania ruchu
 • Samodostosowujący się czas wyłączenia oświetlenia
 • Redukcja czasu wyłączenia w przypadku krótkiego pobytu w pomieszczeniu
 • Tworzenie scen
 • Tryb „test” do kontroli obszaru detekcji czujnika
 • Równoległe łączenie kilkunastu czujników w funkcji Master/Slave lub Master/Master
 • 2 kanały oświetlenia i 2 kanały obecności
 • 2 kanały oświetlenia z jednym pomiarem natężenia oświetlenia
 • Oba kanały obecności są ustawiane indywidualnie
 • Dostępne wersje kolorystyczne: biały, szary (2079501)

PlanoCentro KNX

 • Kwadratowy obszar detekcji pozwala na dokładne i proste projektowanie
 • Płaski wygląd
 • Do sterowania oświetleniem, wentylacją itd., szczególnie w biurach i na korytarzach
 • Płaska obudowa, zrównana z sufitem z wymiennymi ramkami w różnych kolorach
 • Wbudowany port magistralny
 • Pomiar światła mieszanego
 • Tryb pełnego lub częściowego sterowania. W trybie „częściowym” światło musi być załączone ręcznie, zgaśnie automatycznie
 • Dwa wyjścia światło do sterowania dwoma grupami oświetlenia
 • Przełączanie lub regulacja stałego natężenia oświetlenia z funkcją stand-by
 • Dopasowanie czasu opóźnienia wyłączenia, podczas krótkich pobytów w pomieszczeniu
 • Wyjście obecność do sterowania HVAC z opóźnieniem załączenie i wyłączenia
 • Monitoring pomieszczenia z redukcją czułości działającą tylko na poruszające się osoby
 • Nastawa czułości
 • Tryb „test” do kontroli obszaru detekcji czujnika
 • Równoległe łączenie kilkunastu czujników w funkcji Master/Slave lub Master/Master
 • Wykorzystanie zdalnego pilota do sterowania lub programowania czujnika (opcja)

PresenceLight 360B KNX

 • Czujnik obecności na podczerwień (PIR)
 • Kontrola oświetlenia, wentylacji itp. szczególnie w biurach i korytarzach
 • Pomiar światła mieszanego
 • Dwa wyjścia do kontroli światła
 • Przełączalny lub stały poziomu oświetlenia
 • Wybór pracy w pełni- lub półautomatycznej
 • Redukcja czasu opóźnienia w przypadku krótkiej obecności
 • Wyjście „obecność” do kontroli HVAC z włączeniem i wyłączeniem opóźnienia
 • Nadzór pomieszczeń
 • Regulowana czułość natężenia oświetlenia
 • Nastawa wartości punktu może być regulowana poprzez magistralę bus
 • W trybie pracy „ stała regulacja oświetlenia” czujnik reguluje oświetlenie w zależności od światła dziennego i utrzymuje stały poziom natężenia oświetlenia
 • Inteligentna funkcja opóźnienia wyłączania dopasowującą się do zachowań osób przebywających w pomieszczeniach
 • Nadzorowane wyjście pracuje z ograniczoną czułością i sygnalizuje dokładnie obecność osób
 • Wyjście natężenia oświetlenia podaje informacje o natężeniu oświetlenia dla celów wizualizacji
 • Tryb pracy master lub slave wybierany poprzez parametryzację
 • Tryb pracy „Test” sprawdza obszar detekcji i konfigurację

PresenceLight 180B KNX

 • Czujnik obecności na podczerwień (PIR)
 • Stopień ochrony IP 54 przy instalacji w wilgotnych strefach
 • Kontrola oświetlenia, wentylacji itp. szczególnie w biurach i korytarzach
 • Pomiar światła mieszanego
 • Dwa wyjścia do kontroli światła, dwóch grup, oświetlenia
 • Przełączalny lub stały poziomu oświetlenia
 • Wybór pracy w pełni- lub półautomatycznej
 • Redukcja czasu opóźnienia w przypadku krótkiej obecności
 • Wyjście „obecność” do kontroli HVAC z włączeniem i wyłączeniem opóźnienia
 • Nadzór pomieszczeń
 • Regulowana czułość
 • Nastawa natężenia może być regulowana poprzez magistralę KNX
 • W trybie pracy „stała regulacja oświetlenia” czujnik reguluje oświetlenie w zależności od światła dziennego i utrzymuje je na stałym poziom
 • Inteligentna funkcja opóźnienia wyłączania dopasowująca się do zachowań osób przebywających w pomieszczeniach
 • Wyjście nadzór pracuje z ograniczoną czułością i sygnalizuje dokładnie obecność osób
 • Wyjście natężenia oświetlenia podaje informacje o natężeniu oświetlenia dla celów wizualizacji
 • Tryb pracy master lub slave wybierany poprzez ETS
 • Tryb pracy „Test” sprawdza obszar detekcji i konfigurację

Zewnętrzne

theLuxa P300 KNX

 • Czujnik ruchu (PIR)
 • Automatyczne sterowanie oświetleniem na podstawie obecności i jasności
 • Montaż na ścianie lub suficie
 • Zintegrowany czujnik temperatury
 • Regulowana czułość
 • Parametryzowany czas wyłączenia oraz próg natężenia
 • Możliwość przypisania aktualnego poziomu natężenia
 • 4 sektory wykrywania ruchu
 • Pomiar światła mieszanego
 • Funkcja „test” do sprawdzenia obszaru działania czujnika
 • Adapter do montażu na narożniku w zestawie
 • Dostępne wersje kolorystyczne: biały, czarny (1010611)