Seria FIX

RM 4 U KNX

 • 4-kanałowy aktor załączający
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

 

RM 4 I KNX

 • 4 kanałowy aktor załączający C-Last z pomiarem prądu w każdym kanale
 • Z rozpoznawaniem prądów
 • Dla większych obciążeń lamp
 • Dioda LED wskazująca stan łączenia
 • Funkcje podstawowe łączeniowe: np. ZAŁ/WYŁ, impuls, ZAŁ/WYŁ. z opóźnieniem, łącznik schodowy z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Powiązania logiczne, np. blokada, AND, zwolnienie, OR

 

RM 8 S KNX

 • 8 kanałowy aktor załączający
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

RM 8 T KNX

 • 8 kanałowy aktor załączający lub 4 kanałowy żaluzjowy
 • Elastyczna funkcjonalność kanałów do załączania rolet, żaluzji, markiz, świetlików, klap wentylacyjnych itp.
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

 

RM 8 I KNX

 • 8 kanałowy aktor załączający C-Last z pomiarem prądu w każdym kanale
 • Z rozpoznawaniem prądów
 • Dla większych obciążeń lamp
 • Dioda LED wskazująca stan łączenia
 • Funkcje podstawowe łączeniowe: np. ZAŁ/WYŁ, impuls, ZAŁ/WYŁ. z opóźnieniem, łącznik schodowy z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Powiązania logiczne, np. blokada, AND, zwolnienie, OR

RM 16 S KNX

 • 16 kanałowy aktor załączający
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

RM 16 T KNX

 • 16 kanałowy aktor załączający lub 8 kanałowy żaluzjowy
 • Elastyczna funkcjonalność kanałów do załączania rolet, żaluzji, markiz, świetlików, klap wentylacyjnych itp.
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

RM 8 H KNX

 • 8-kanałowy aktor załączający o wysokiej wydajności
 • Dla większych obciążeń lamp
 • Obciążalność przekaźnika 25 A
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK

RM 4 H KNX

 • 4-kanałowy aktor załączający o wysokiej wydajności
 • Dla większych obciążeń lamp
 • Obciążalność przekaźnika 25 A
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK

Seria MIX

RMG 4 U KNX

 • 4 kanałowy aktor załączający z serii MIX2
 • Moduł podstawowy MIX2
 • Możliwość podłączenie dwóch dowolnych rozszerzeń z serii MIX2
 • Każdy port magistralny i urządzenie może być zamienione niezależnie od reszty
 • Ręczne sterowanie urządzeniem jest możliwe bez obecnego portu magistralnego
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

 

RME 4 U KNX

 • 4 kanałowy aktor załączający
 • Rozszerzenie z serii MIX 2
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

RMG 4 I KNX

 • 4 kanałowy aktor załączający C-Last MIX2
 • Moduł podstawowy MIX2
 • Z rozpoznawaniem prądów
 • Dla większych obciążeń lamp
 • Możliwość podłączenie dwóch dowolnych rozszerzeń z serii MIX2
 • Każdy port magistralny i urządzenie może być zamienione niezależnie od reszty
 • Ręczne sterowanie urządzeniem jest możliwe bez obecnego portu magistralnego
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

RME 4 I KNX

 • 4-kanałowy aktor łączeniowy C-Last MIX 2
 • Moduł rozszerzający MIX 2
 • Rozszerzenie do maksymalnie 12 kanałów
 • Z rozpoznawaniem prądów
 • Dla większych obciążeń lamp
 • Do jednego modułu podstawowego można podłączyć maksymalnie dwa moduły rozszerzające MIX 1 lub MIX 2
 • Urządzenia i moduły magistrali bus KNX mogą być wymieniane niezależnie od siebie
 • Ręczne uruchomienie i konfiguracja aktorów możliwe są bez podłączenia modułu do magistrali KNX
 • Dioda LED wskazująca stan łączenia
 • Funkcje podstawowe łączeniowe: np. ZAŁ/WYŁ, impuls, ZAŁ/WYŁ. z opóźnieniem, łącznik schodowy z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Powiązania logiczne, np. blokada, AND, zwolnienie, OR

RMG 8 S KNX

 • 8 kanałowy aktor załączający
 • Moduł podstawowy MIX2
 • Możliwość podłączenie dwóch dowolnych rozszerzeń z serii MIX2
 • Każdy port magistralny i urządzenie może być zamienione niezależnie od reszty
 • Ręczne sterowanie urządzeniem jest możliwe bez obecnego portu magistralnego
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

 

RME 8 S KNX

 • 8 kanałowy aktor załączający
 • Moduł rozszerzający MIX2
 • Możliwość rozbudowy do 24 kanałów
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

RMG 8 T KNX

 • 8 kanałowy aktor załączający lub 4 kanałowy żaluzjowy
 • Moduł podstawowy MIX2
 • Możliwość podłączenie dwóch dowolnych rozszerzeń z serii MIX2
 • Każdy port magistralny i urządzenie może być zamienione niezależnie od reszty
 • Ręczne sterowanie urządzeniem jest możliwe bez obecnego portu magistralnego
 • Elastyczna funkcjonalność kanałów do załączania rolet, żaluzji, markiz, świetlików, klap wentylacyjnych itp.
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen

RME 8 T KNX

 • 8 kanałowy aktor załączający lub 4 kanałowy żaluzjowy
 • Moduł rozszerzenia MIX2
 • Możliwość rozbudowy do 24 kanałów
 • Elastyczna funkcjonalność kanałów do załączania rolet, żaluzji, markiz, świetlików, klap wentylacyjnych itp.
 • Status LED dla każdego kanału
 • Ręczne sterowanie na urządzeniu
 • Funkcje załączające: on/off, impuls, on/off z opóźnieniem, funkcja schodowa z ostrzeżeniem przed wyłączeniem
 • Bramki logiczne: AND, OR, LOCK
 • Wybór styku NO lub NC
 • Udział w obiektach centralnych, funkcji paniki, zapisywaniu i wywoływaniu scen