Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Amun 716 S KNX

 • CO2 czujnik jakości powietrza z integrowanym regulatorem temperatury
 • Pomiar CO2, wilgotności względnej, temperatury and barometrycznego pomiaru ciśnienia
 • Trzy niezależne, konfigurowalne progi dla CO2 i wilgotności względnej
 • CO2 ustawiane z zakresie 300-5000ppm
 • Działania mogą być przeprowadzane, jeśli progi są przekroczone lub nie zostały osiągnięte (wysyłanie, priorytet, przełączanie, wartość)
 • Do regulowania aktorami grzewczymi lub napędami KNX np. Cheops Drive
 • Dwa pokrętła nastaw temperatury są dołączone w zestawie: z numerycznymi wartościami temperatury lub w skali relatywnej
 • Przycisk ręcznego sterowania dla trybu obecności i trybów pracy: komfort, stand-by, nocnej redukcji temperatury i przeciwzamrożeniowego
 • 4 wejścia binarne konfigurowalne dla konwencjonalnych przycisków/przełączników (załaczanie,ściemnianie, żaluzje), również dla zewnętrznych czujników temperatury, kontaktronów okiennych i czujników obecności
 • Aktualny tryb pracy oraz stan grzanie/chłodzenie jest wyświetlany za pomocą wielokolorowej diody LED

Cheops control KNX

 • Samodzielne urządzenie do sterowania temperaturą w pomieszczeniach z zintegrowanym czujnikiem
 • Obsługa ręczna za pomocą 2 przycisków na urządzeniu
 • Diody LED (czerwona/ niebieska – cieplej/chłodniej)
 • Można skonfigurować sterowanie jako: ogrzewanie (regulacja ciągła), dwu fazowe ogrzewanie, ogrzewanie i chłodzenie
 • Napędzany silnikiem nastawnik do zaworu grzewczego
 • Wskaźnik skoku zaworu
 • Automatyczne rozpoznawanie skoku zaworu
 • 2 wejścia dla styku okiennego, czujnika obecności, czujnika zdalnego
 • Prosta instalacja przez zatrzask na adapterze zaworu
 • Możliwość stosowania w układzie grzewczym
 • Zintegrowane sprzęgło bus
 • Tryb pracy letniej i ochrona zaworów
 • W komplecie 2 różne adaptery do zaworów (VA 10, VA 78)

 

Cheops drive KNX

 • Bez zintegrowanego sterowania
 • Dioda LED (czerwona)
 • Napędzany silnikiem nastawnik do zaworu grzewczego
 • Wskaźnik skoku zaworu
 • Automatyczne rozpoznawanie skoku zaworu
 • 2 wejścia dla styku okiennego, czujnika obecności, czujnika zdalnego
 • Prosta instalacja przez zatrzask na adapterze zaworu
 • Możliwość stosowania w układzie grzewczym
 • Zintegrowane sprzęgło bus
 • Tryb pracy letniej i ochrona zaworów
 • W komplecie 2 różne adapetry do zaworów (VA 10, VA 78)

 

Czujnik temperatury dopuszkowy

 • Czujnik temperatury do montażu podtynkowego
 • Kompaktowa konstrukcja dla łatwej instalacji w puszkach elektrycznych, przyciskach, etc.
 • Do użytku w połączeniu z różnymi produktami Theben KNX

Czujnik temperatury podłogowy

 • Czujnik temperatury do montażu w podłodze
 • Produkt kompletny (czujnik zalany wraz z przewodem)
 • Stopień ochrony IP65

Ramses 713 FC KNX

 • Termostat – sterowanie temperaturą w pojedynczych pomieszczeniach z fan coil
 • Sterowanie fan coil (klimakonwektorem)
 • Stałe sterowanie PI do ogrzewania i chłodzenia
 • W zestawie są dwa przełączniki obrotowe: w skali numerycznej (zamontowany) i w skali względnej (dołączony)
 • Obrotowy regulator może być ograniczony mechanicznie lub programowo
 • Przycisk dla ręcznego ustawienia trybów WYŁ, AUTO, fazy nawiewu 1, 2, 3
 • 3 wejścia binarne dla konwencjonalnych przełączników / przycisków (przełączanie, ściemnianie, żaluzje), również dla zewnętrznego czujnika temperatury, styków okiennych lub sygnału obecności
 • Dioda LED (czerwona) dla trybu ogrzewania, (niebieska) dla trybu chłodzenia
 • Ze zintegrowanym sprzęgłem bus

 

Ramses 718 P KNX

 • Pokojowy regulator temperatury
 • Do regulowania aktorami grzewczymi lub napędami KNX np. Cheops Drive
 • Można wykorzystać typ sterowania ciągły lub histerezowy (kombinacja obu rozwiązań również jest możliwa)
 • Dwa pokrętła nastaw temperatury są dołączone w zestawie: z numerycznymi wartościami temperatury lub w skali relatywnej
 • Zakres nastaw temperatury na pokrętle może być ograniczona programowo
 • Przycisk ręcznego sterowania dla trybu obecności i trybów pracy: komfort, stand-by, nocnej redukcji temperatury i przeciwzamrożeniowego
 • Czujnik temperatury można podłączyć pod wejście binarne, aby mierzyć temperaturę na odległość
 • LED w kolorze czerwonym dla ogrzewania, w kolorze niebieskim dla chłodzenia, osobne LEDy do trybu pracy
 • 4 wejścia binarne konfigurowalne dla konwencjonalnych przycisków/przełączników (załączanie, ściemnianie, żaluzje), również dla zewnętrznych czujników temperatury, kontaktronów okiennych i czujników obecności

Ramses 718 S KNX

 • Pokojowy regulator temperatury
 • Do regulowania aktorami grzewczymi lub napędami KNX np. Cheops Drive
 • Można wykorzystać typ sterowania ciągły lub histerezowy (kombinacja obu rozwiązań również jest możliwa)
 • Czujnik temperatury można podłączyć pod wejście binarne, aby mierzyć temperaturę na odległość
 • LED w kolorze czerwonym dla ogrzewania, w kolorze niebieskim dla chłodzenia
 • 4 wejścia binarne konfigurowalne dla konwencjonalnych przycisków/przełączników (załączanie, ściemnianie, żaluzje), również dla zewnętrznych czujników temperatury, kontaktronów okiennych i czujników obecności